12

Rikstäckande kontor

10120

Kandidater (årligen)

15

Years on the maarket

About Grand Resurs

Grand Resurs takes pride in its comprehensive range of recruitment services tailored to the specific needs of its partners. Whether you are a company seeking skilled professionals or an individual looking for the perfect job opportunity, Grand Resurs is here to exceed your expectations.

Our success stems from our unwavering commitment to excellence and our relentless pursuit of talent. With over 15 years of experience in the recruitment industry, we have developed a deep understanding of the job market dynamics, enabling us to connect the right candidates with the right organizations.

One of the key areas of expertise at Grand Resurs lies in the recruitment of workers for international placements.

B2B support

ARA är en centraliserad plattform för samarbete mellan rekryteringsbyråer i Moldavien och anställda utomlands.

Utländska arbetsgivare kan vara säkra på att ARA löser alla problem snabbt, lagligt och professionellt. Vår kärnverksamhet är att underlätta anställningskontrakt mellan arbetsgivare i Europa och Storbritannien och ARA medlemsbyråer.

ARA förser rekryteringsbyråer (sina medlemmar) med jobberbjudanden i realtid från utländska arbetsgivare för att säkerställa att jobberbjudanden snabbt blir matchade med lämpliga kandidater. ARA underlättar även undertecknandet av det ursprungliga avtalet för att säkerställa att det är i linje med målen för B2B-föreningen, och tillhandahåller informationsstöd, juridisk rådgivning och internationell fraktrådgivning. Allt detta är nödvändigt för att kunna sluta ett tillförlitligt, lagligt och hållbart avtal varje gång.

13 Grundande juridiska personer

Organisationer som är medlemmar i Föreningen Rekryteringsföretag.

SEE MEMBERS

Partner offentliga myndigheter

Samarbetspartners till Rekryteringsföretagens förening.

see partners