2

Rikstäckande kontor

720

Kandidater (årligen)

5

Years on the maarket

Humansoft is an IT company that specializes in a wide range of professional services. They offer expertise in code programming, web design, graphic design, search engine optimization (SEO), online marketing, online targeting, social media marketing (SMM), video editing, and the development of complex information systems concepts.

The company is registered and authorized in the Information Technology Park of Moldova, known as the Moldova Innovation Technology Park (MITP). This registration enables them to benefit from a special tax regime that encourages collaboration in the recruitment of IT specialists. This includes programmers, graphic designers, IT engineers, electronic systems architects, and other related roles.

Humansoft focuses on growing its team by actively recruiting young talents and providing them with continuous training. These individuals are then involved in information systems construction projects, working alongside experienced senior specialists who bring extensive expertise to the table.

Additionally, Humansoft offers Employer of Records (EoR) services to foreign companies, providing the best prices for recruiting and hiring IT specialists. They cater their services primarily to companies based in Germany, Poland, Sweden, and the United States. Moreover, Humansoft is open to collaborations with companies interested in recruiting and hiring IT specialists from Moldova.

B2B support

ARA är en centraliserad plattform för samarbete mellan rekryteringsbyråer i Moldavien och anställda utomlands.

Utländska arbetsgivare kan vara säkra på att ARA löser alla problem snabbt, lagligt och professionellt. Vår kärnverksamhet är att underlätta anställningskontrakt mellan arbetsgivare i Europa och Storbritannien och ARA medlemsbyråer.

ARA förser rekryteringsbyråer (sina medlemmar) med jobberbjudanden i realtid från utländska arbetsgivare för att säkerställa att jobberbjudanden snabbt blir matchade med lämpliga kandidater. ARA underlättar även undertecknandet av det ursprungliga avtalet för att säkerställa att det är i linje med målen för B2B-föreningen, och tillhandahåller informationsstöd, juridisk rådgivning och internationell fraktrådgivning. Allt detta är nödvändigt för att kunna sluta ett tillförlitligt, lagligt och hållbart avtal varje gång.

13 Grundande juridiska personer

Organisationer som är medlemmar i Föreningen Rekryteringsföretag.

SEE MEMBERS

Partner offentliga myndigheter

Samarbetspartners till Rekryteringsföretagens förening.

see partners