Kontakta Föreningen för Rekryteringsbyråer från Moldavien och dra nytta av över 30 rekryteringskontor över hela landet på ett och samma ställe.

Varje månad anställs i genomsnitt 800 arbetstagare som vi rekryterat av oss inom EU, och under ett år rekryterar vi ungefär 10 000 arbetstagare.

Vi erbjuder fullständiga tjänster, från rekrytering och juridisk dokumentation till transport och övervakning.

Sedan 2008 är vi de största leverantörerna av arbetskraft för företag inom Europeiska unionen, där vi har över 3000 tillfälliga anställda.

Föreningen för Rekryteringsbyråer i Moldavien (ARA) är en icke-statlig, apolitisk, ideell förening av rekryteringsbyråer i Moldavien.

1 800+

kandidater får en konsultation varje månad

105+

personer anställda i föreningen

43+

Rekryteringskontor

2 500+

arbetare för närvarande sysselsatta utomlands

Transport

Transporttjänster för internationell trafik, fullt försäkrade

Arbetstillstånd

Gratis hjälp till kandidater för att påskynda processen för att få arbetstillstånd

Försäkring

Resesjukförsäkring

Outsourcing

Reseförsäkring och garanterad sjukförsäkring

Marknadsavdelning

Intern avdelning med fokus på marknadsföring

Specialiserad programvara

Programvara för integrerad informationshantering. Direkt. Pålitlig. Enkel.

Kvalitetssäkring

ARA kontrollerar hela processen

Utbildningar för rekryterare

Vi utbildar våra rekryterare i vår interna rekryteringsskola.

Effektivitet och Fördelar med Samarbete

med Föreningen för Rekryteringsbyråer från Moldavien.

Hur arbetar vi och hur är vi organiserade?

Med tanke på det ökade behovet av effektiv och kvalitativ rekrytering inom arbetskraftssektorn från Moldavien för den europeiska unionens marknad föreslår vi att du överväger att samarbeta med Föreningen av Moldaviska Rekryteringsbyråer (ARA). Med över 80% av licensierade rekryteringsbyråer i Moldavien som medlemmar i ARA är vår organisation representativ och känd inom branschen. Syftet med denna uppsats är att övertyga dig om hur ARA fungerar och vilka fördelar det erbjuder potentiella partners.

Samarbete med Partners

ARA:s centrala apparat ansvarar för att identifiera, förhandla och skriva rekryteringsavtal med utländska partners. Genom detta centraliserade samarbete får alla medlemsbyråer i ARA utökade rekryteringsmöjligheter. ARA fördelar rekryteringsuppdrag till sina 30+ rekryteringskontor och säkerställer därigenom omfattande täckning och kontinuerliga möjligheter för alla medlemmar.

Kommunikation och Beslutsfattande

För att säkerställa öppenhet och aktiv medverkan av medlemmar organiserar ARA veckovisa allmänna möten. Dessa möten ger medlemsbyråerna möjlighet att delta i beslutsprocessen och rösta om undertecknande av samarbetsavtal med nya partner inom Europeiska unionen, att diskutera organisatoriska frågor och att ta emot beställningar för rekrytering och leverans av personal. På så sätt har varje medlem inflytande över de strategier och policys som antas av ARA.

Yrkesutveckling och Kvalitet i Rekrytering

ARA främjar kontinuerlig yrkesutveckling för sina medlemmar genom att regelbundet organisera utbildningar för rekryterare och andra involverade avdelningar. Dessa utbildningar syftar till att förbättra yrkesnivån, bekanta medlemsbyråerna med nya jobberbjudanden och upprätthålla höga standarder i rekryteringsprocessen.

Samarbete med Föreningen för Moldaviska Rekryteringsbyråer medför flera fördelar, inklusive effektivitet, öppenhet och en enhetlig rekryteringsprocess. ARA är engagerad i att tillhandahålla stora volymer av kvalitativt rekryterade kandidater i rätt tid och i enlighet med det rekryteringsschema som överenskommits med utländska partners. Genom sin centralisering och välstrukturerade organisation erbjuder ARA en komplett och pålitlig lösning för alla dina rekryteringsbehov inom området för utländsk arbetskraft.

Våra kontor

Karta över ARA-kontor i Moldavien.

Cahul
2 kontor
Chisinau
8 kontor
Balti
5 kontor
Riscani
1 kontor
Rybnitsa
1 kontor
Comrat
1 kontor
Straseni
1 kontor
Edinet
2 kontor
Drochia
1 kontor
Grigoriopol
1 kontor
Cimislia
1 kontor
Orhei
2 kontor
Briceni
2 kontor
Tiraspol
3 kontor
Dubasari
1 kontor
Hincesti
1 kontor
Telenesti
1 kontor
Floresti
1 kontor
Slobozia
1 kontor
Dnestrovsk
1 kontor
Basarabeasca
1 kontor
Soroca
1 kontor
Rezina
1 kontor
Bender
2 kontor
Ungheni
1 kontor
ara-offices-map

Mission

Vårt uppdrag är att förse anställda med kvalitativa arbetsförmedlingstjänster i enlighet med etiska och garanterade standarder för anställdas välbefinnande.

Vi strävar efter att utrota korruption och exploatering på alla nivåer och främja rättvisa i konkurrens.

Aims & Activities

Vi etablerar direkta förbindelser med potentiella pålitliga utländska arbetsgivare för tillfällig/permanent anställning av arbetskraften från Moldavien, rekryterad genom medlemmarna i föreningen.

Association Aims

Organisering och utveckling av urval och rekrytering av arbetskraft i Moldavien och utomlands;

Vi ökar moldaviska medborgarnas medvetenheten om lagliga anställningsmöjligheter utomlands;

Förebyggande av illegal migration och exploatering av arbetande;

Legalisering av privata rekryteringsbyråers verksamhet i landet och utomlands;

Korrigering och förbättring av den rättsliga ramen för arbetskraftsinvandring genom privata byråer;

Utveckling av säkra och sanningsenliga medier för att informera medborgare om legitima anställningsmöjligheter hemma och utomlands, såväl som privata arbetsförmedlingar;

Etablering av partnerskap med liknande föreningar i andra länder för att identifiera potentiella trovärdiga arbetsgivare;

Vi garanterar säkerheten för arbetskraftsinvandrare när de skriver under ett anställningsavtal utomlands och deras återvändande till Republiken Moldavien efter att anställningsavtalet löpt ut;

Samarbete med brottsbekämpande myndigheter för att motverka olaglig verksamhet, såsom människohandel, illegal migration, exploatering av arbetskraft;

Utveckling och implementering av policyer och strategier inom arbetskraftsinvandring.

Association Activities

Föreningen företräder, främjar, stöder och försvarar gemensamma intressen, såväl som samarbetsåtgärder mellan dess medlemmar med interna och externa partners: offentliga myndigheter, ekonomiska aktörer, ideella organisationer, andra föreningsstrukturer och civilsamhället;

Föreningen upprätthåller, i enlighet med lagen, full diskretion när det gäller att främja sina medlemmars utvecklingsprogram, vilket säkerställer maximal effektivitet;

Föreningen främjar rättvis konkurrens i sitt arbete och i relationerna mellan medlemmarna, vilket säkerställer lika villkor;

Föreningen förser sina medlemmar med juridisk och ekonomisk rådgivning;

Föreningen deltar i samarbete med statliga myndigheter i att initiera, utveckla och främja strategier och program för utveckling och ekonomiskt samarbete mellan företag inom detta område;

Föreningen ger sina medlemmar användbar information, underlättar relationerna mellan dem, såväl som relationer med andra organisationer;

Föreningen tillhandahåller konsult- och supporttjänster inom området rekrytering, urval och anställning av personal inom området för arbete utomlands;

Föreningen utser sina medlemmar att delta i förhandlingar och avtal med offentliga myndigheter, samt i social dialog i trepartsstrukturer, i enlighet med deras egna stadgar, lagstiftningen i Republiken Moldavien och internationell rätt;

Föreningen bildar territoriella indelningar beroende på behoven samt etablerar företag i enlighet med det förfarande som fastställts i lag och/eller deltar som grundare/medgrundare i deras bildande;

Föreningen är medlem i internationella organisationer, etablerar samarbetsrelationer i olika aspekter med liknande arbetsgivarorganisationer från andra länder och deltar i andra aktiviteter som inte strider mot Republiken Moldaviens internationella förpliktelser;

Föreningen skapar och förvaltar gemensamma plattformar mellan sina medlemmar, det civila samhället, andra associativa strukturer, offentliga och privata institutioner för att diskutera frågor relaterade till området rekrytering och anställning i Moldavien och utomlands;

Föreningen organiserar och deltar i seminarier, konferenser, utställningar, mässor, möten för att uppnå de lagstadgade målen att attrahera kvalificerade specialister inom föreningens prioriterade områden;

Föreningen deltar i samarbete med statliga organ i att initiera, utveckla och främja strategier och program för utveckling och ekonomiskt samarbete mellan företag inom detta område;

Föreningen analyserar de juridiska och ekonomiska problem som samhället står inför och som har en direkt inverkan på rekrytering och laglig anställning av arbetskraften i Republiken Moldavien och utomlands;

Föreningen tillhandahåller sina medlemmar och medborgare, i enlighet med lagens krav: hjälp, råd och övervakning inom området för laglig anställning utomlands;

Föreningen utvecklar, genomför, utvärderar och kontrollerar olika projekt på nationell och internationell nivå för att uppfylla föreningens uppdrag.

B2B support

ARA är en centraliserad plattform för samarbete mellan rekryteringsbyråer i Moldavien och anställda utomlands.

Utländska arbetsgivare kan vara säkra på att ARA löser alla problem snabbt, lagligt och professionellt. Vår kärnverksamhet är att underlätta anställningskontrakt mellan arbetsgivare i Europa och Storbritannien och ARA medlemsbyråer.

ARA förser rekryteringsbyråer (sina medlemmar) med jobberbjudanden i realtid från utländska arbetsgivare för att säkerställa att jobberbjudanden snabbt blir matchade med lämpliga kandidater. ARA underlättar även undertecknandet av det ursprungliga avtalet för att säkerställa att det är i linje med målen för B2B-föreningen, och tillhandahåller informationsstöd, juridisk rådgivning och internationell fraktrådgivning. Allt detta är nödvändigt för att kunna sluta ett tillförlitligt, lagligt och hållbart avtal varje gång.

Aktuella kontrakt

ARA tillhandahåller pålitlig arbetskraft för Europa och Storbritannien.

TYSKLAND

Berlin – Oldenburg – Zweibrücken – Münster – Köln – Pirmasens – Karlsruhe – Nürnberg – Mannheim

POLEN

Lublin – Warszawa – Karczew – Lodz – Tomaszow – Mazowiecki – Torun – Gdansk – Poznań – Kołobrzeg – Wejherowo – Tczew – Szczecin – Kielce – Piotrkow – Trybunalski – Olsztyn – Ustka

SVERIGE

Göteborg – Malmö – Falun

TJECKIEN

Brno – Prag – Pilsen

HOLLAND

Rotterdam – Breda – Eindhoven

STORBRITANNIEN

Belfast – Manchester – London – Harrogate

Slovakia

Bratislava · Nitra · Zilina · Presov

France

Nantes · Brest · Montpellier · Bordeaux

Ireland

Dublin · Kork · Kildare · Newbridge

Belgium

Anvers · Gents · Liege · Hasselt

Montenegro

Montenegro

Romania

Bucharest · Iasi

13 Grundande juridiska personer

Organisationer som är medlemmar i Föreningen Rekryteringsföretag.

SEE MEMBERS

Partner offentliga myndigheter

Samarbetspartners till Rekryteringsföretagens förening.

see partners