När den globala marknaden växer söker utländska företag i allt högre grad att dra nytta av talangpulsen i Republiken Moldavien.

Att navigera i de juridiska och administrativa kraven för att anställa personal i ett främmande land kan dock vara komplicerat och tidskrävande. Det är här Föreningen för Rekryteringsbyråer i Moldavien kommer in i bilden, genom att erbjuda tjänster som Arbetsgivare av Registrering (EOR) för att förenkla processen. Med fokus på IT, online-marknadsföring, grafisk design, kundtjänst, online-försäljning och mer har vi samlat på oss fem års erfarenhet av att underlätta sömlösa anställningslösningar för utländska företag i Moldavien.


Effektiviserad Anställningsprocess

Vår EOR-tjänst gör det möjligt för företag att anställa tillfällig personal från Moldavien utan att behöva etablera en fysisk närvaro eller genomgå den krävande processen att grunda ett företag i landet.

Genom att samarbeta med oss får du tillgång till vårt omfattande nätverk av kvalificerade yrkespersoner inom olika områden. Våra rekryteringsexperter hjälper dig att identifiera lämpliga kandidater och ser till att du hittar rätt person för din organisations unika behov.


Expertis och Samarbete

Med fem års erfarenhet inom Arbetsgivare av Registrering har vi en djup förståelse för de rättsliga och reglerande ramarna som styr anställning i Moldavien.

Vi har etablerat framgångsrika samarbeten med företag från Tyskland, Storbritannien och USA och anställt över 50 personer från Moldavien. Detta visar vår förmåga att effektivt hantera gränsöverskridande anställningsrelationer och leverera mervärdestjänster.


Prisvärd och Transparent Prissättning

Vi tror att kostnaden inte bör vara ett hinder för att få tillgång till toppkompetens. Våra EOR-tjänster prissätts till en mycket fördelaktig sats av 250 euro per person och månad, oavsett den lön som betalas till medarbetaren.

Dessutom uppgår skatterna kopplade till anställningen endast till 7 % av den bruttonlön som betalas. Denna transparenta prismodell säkerställer klarhet och gör det möjligt för dig att effektivt budgetera för din fjärrarbetsstyrka i Moldavien.


Integrerat Stöd för Smidig Verksamhet

Som din EOR-tjänsteleverantör går vi utöver att bara hantera de administrativa aspekterna av anställningen.

Vi erbjuder integrerade finansiella och personalresurstjänster för att säkerställa en smidig upplevelse både för dig och dina moldaviska medarbetare. Från lönehantering och skatthantering till administration av förmåner för medarbetare möjliggör vårt omfattande stöd att du kan fokusera på dina kärnverksamhetsaktiviteter medan vi tar hand om de regulatoriska kraven.

Föreningen för Rekryteringsbyråer i Moldavien erbjuder en pålitlig och effektiv tjänst som Arbetsgivare av Registrering och ger utländska företag en smidig lösning för att anställa tillfällig personal från Republiken Moldavien.

Med vår omfattande expertis, globala samarbeten, prisvärda priser och integrerat stöd åtar vi oss att underlätta framgångsrika anställningsrelationer och driva din organisations tillväxt. Kontakta oss idag för att förenkla din internationella rekryteringsprocess och låsa upp potentialen hos Moldaviens kompetenta arbetskraft.

B2B support

ARA är en centraliserad plattform för samarbete mellan rekryteringsbyråer i Moldavien och anställda utomlands.

Utländska arbetsgivare kan vara säkra på att ARA löser alla problem snabbt, lagligt och professionellt. Vår kärnverksamhet är att underlätta anställningskontrakt mellan arbetsgivare i Europa och Storbritannien och ARA medlemsbyråer.

ARA förser rekryteringsbyråer (sina medlemmar) med jobberbjudanden i realtid från utländska arbetsgivare för att säkerställa att jobberbjudanden snabbt blir matchade med lämpliga kandidater. ARA underlättar även undertecknandet av det ursprungliga avtalet för att säkerställa att det är i linje med målen för B2B-föreningen, och tillhandahåller informationsstöd, juridisk rådgivning och internationell fraktrådgivning. Allt detta är nödvändigt för att kunna sluta ett tillförlitligt, lagligt och hållbart avtal varje gång.

13 Grundande juridiska personer

Organisationer som är medlemmar i Föreningen Rekryteringsföretag.

SEE MEMBERS

Partner offentliga myndigheter

Samarbetspartners till Rekryteringsföretagens förening.

see partners