De bästa tjänsterna för hyra personal i Östeuropa för ditt företag

Varför välja våra

internationella uthyrning

av personal

Vid Föreningen för Rekryteringsbyråer i Moldavien förstår vi att företag kräver flexibilitet när det gäller hyra personal. Våra uthyrning av personal ger Dig möjlighet att optimera din personal genom att få tillgång till kvalificerade yrkesverksamma på flexibel basis.

Därför ska du välja våra tjänster:

Flexibilitet

Hyra personal gör att du kan skala din arbetskraft efter dina affärsbehov och tillgodose fluktuationer i efterfrågan.

Kostnadseffektivitet

Genom att använda våra tjänster kan du undvika de kostnader som är förknippade med heltidsanställda, såsom förmåner, skatter och utbildning.

Tillgång till kvalificerade proffs

Vi ansluter dig till högkvalificerade proffs som har granskats noggrant och bedömts av våra personaluthyrningsföretag.

Fördelar med uthyrning av personal

Minskad administrativ börda

Vi hanterar HR – relaterade uppgifter, såsom löner, skatter och förmåner, vilket frigör din tid att fokusera på kärnverksamheten.

Tillgång till specialkunskaper

Med våra tjänster kan du utnyttja specialkompetens utan att behöva långa anställningsprocesser eller utbildning.

Flexibilitet för att möta efterfrågan

Oavsett om du behöver ytterligare personal för ett kortsiktigt projekt eller för att täcka högsäsonger, erbjuder vi flexibiliteten för att möta dina arbetskraftskrav.

Vår hyra personal förfarande

1.

Rekrytering

Vi väljer ut personal efter de krav som ställs i anställningserbjudandet.

2.

Registrering av juridiska handlingar

Vi ger stöd vid förberedelse av alla rättsakter för att påskynda processen med att ansöka om arbetstillstånd.

3.

Uthyrning av personal

Vi tillhandahåller den arbetskraft som arbetsgivaren behöver.

4.

Uppehållstillstånd/rätt att arbeta

Vi tar fullt ansvar för att uppehållstillståndet och rätten till arbete uppfyller alla krav.

5.

Ledning

Vi tar över alla skyldigheter gällande mänskliga resurser (löner, kontrakt, social- och hälsoskatter, försäkringar etc.).

6.

Utbildningskurser

Vi tillhandahåller utbildningar för anställda, inklusive en kurs om hälsa och säkerhet på jobbet.

7.

Personalledning

Vi erbjuder personalledningstjänster under hela kontraktsperioden.

8.

Transport

Vi sköter resor för alla anställda.

9.

Personalrotering

Vi hanterar personalomsättningen för att ditt företag ska fungera smidigt.

Prissättning

Arbetsgivaren betalar ett fast pris för varje timme en anställd arbetar och tillhandahåller boende, och vi anställer kandidaten och sköter administrativa uppgifter (lön, skatter etc.).

B2B support

ARA är en centraliserad plattform för samarbete mellan rekryteringsbyråer i Moldavien och anställda utomlands.

Utländska arbetsgivare kan vara säkra på att ARA löser alla problem snabbt, lagligt och professionellt. Vår kärnverksamhet är att underlätta anställningskontrakt mellan arbetsgivare i Europa och Storbritannien och ARA medlemsbyråer.

ARA förser rekryteringsbyråer (sina medlemmar) med jobberbjudanden i realtid från utländska arbetsgivare för att säkerställa att jobberbjudanden snabbt blir matchade med lämpliga kandidater. ARA underlättar även undertecknandet av det ursprungliga avtalet för att säkerställa att det är i linje med målen för B2B-föreningen, och tillhandahåller informationsstöd, juridisk rådgivning och internationell fraktrådgivning. Allt detta är nödvändigt för att kunna sluta ett tillförlitligt, lagligt och hållbart avtal varje gång.

13 Grundande juridiska personer

Organisationer som är medlemmar i Föreningen Rekryteringsföretag.

SEE MEMBERS

Partner offentliga myndigheter

Samarbetspartners till Rekryteringsföretagens förening.

see partners