Vad är Föreningen för Rekryteringsbyråer i Moldavien (ARA)?

ARA är en professionell förening som samlar 80% av alla licensierade rekryteringsbyråer i Moldavien. Vi erbjuder ett omfattande utbud av tjänster, inklusive rekrytering, arbetsgivarregistreringstjänster, outsourcing av call center, personaloutsourcing och personaluthyrning.

Hur många personer rekryterar och anställer ni varje år?

Vi rekryterar och anställer framgångsrikt cirka 12 000 personer varje år.

I vilka länder hittar era kandidater anställning?

Våra kandidater hittar anställningsmöjligheter i flera länder inom Europeiska unionen, inklusive Tyskland, Sverige, Nederländerna, Frankrike, Polen, Tjeckien, Slovakien och Finland.

Vilka typer av tjänster erbjuder ni?

Vi erbjuder ett omfattande utbud av tjänster, inklusive rekrytering, arbetsgivarregistreringstjänster, outsourcing av call center, personaloutsourcing och personaluthyrning.

Var är era kontor belägna?

ARA har 36 rekryteringskontor spridda över Moldavien, inklusive 6 kontor i Transnistrien.

Vilken typ av kandidater specialiserar ni er på att rekrytera?

Vi specialiserar oss på att rekrytera personer med moldavisk medborgarskap samt de med dubbel moldavisk och rumänsk medborgarskap.

Hur säkerställer ni kvaliteten på era kandidater?

Vi har en grundlig urvalsprocess som inkluderar verifiering av kvalifikationer, djupintervjuer och bedömning av kompatibilitet med företagskulturen och värderingarna.

Kan ni hantera rekryteringsbehov i stor skala?

Ja, vi har resurser och kapacitet att hantera rekrytering i stor skala. Årligen rekryterar och anställer vi cirka 12 000 personer.

Vad innebär er arbetsgivarregistreringstjänst (EoR)?

Vår EoR-tjänst gör det möjligt för företag att anställa medarbetare utan att inrätta en juridisk enhet i det anställande landet. Vi fungerar som den officiella arbetsgivaren för skatte- och rättsliga ändamål, medan medarbetaren utför arbete för ert företag.

Vad innebär er outsourcing av call centertjänster?

Vi tillhandahåller call centertjänster till organisationer som vill outsourca denna funktion. Våra tjänster inkluderar kundsupport, teknisk support, försäljningssamtal och andra relaterade uppgifter.

Vad är er strategi för personaloutsourcing?

Vi hanterar rekrytering, urval och anställningsprocesser, vilket gör att företag kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Hur fungerar er personaluthyrningstjänst?

Personaluthyrning gör det möjligt för företag att anställa personal som officiellt kommer att vara anställda av oss. Detta gör att företag kan undvika många administrativa uppgifter som är förknippade med anställning samtidigt som de har dedikerad personal.

Kan ni erbjuda tjänster i mitt land?

Vi erbjuder tjänster i flera europeiska länder, inklusive Tyskland, Sverige, Nederländerna, Frankrike, Polen, Tjeckien, Slovakien och Finland.

Hur säkerställer ARA överensstämmelse med arbetsrätten?

Som en professionell rekryteringsförening har vi experter som har kunskap om lokal och internationell arbetsrätt. Vi säkerställer att alla våra metoder är i enlighet med dessa regler.

Vilka sektorer täcker ni i er rekryteringsprocess?

Våra medlemsbyråer har omfattande erfarenhet inom ett brett spektrum av sektorer. Vi kommer att matcha era behov med en byrå som har expertis inom er specifika sektor: Jordbruk, industri, produktion, livsmedelsförädling, förpackning, logistik, bilmontering, produktion av bildelar, IT och informations teknologi, webbdesign, socialt och medicinskt bistånd, etc.

Vad händer om en kandidat lämnar kort tid efter anställning?

Vi börjar med att förstå era specifika behov, varefter vi kommer att matcha er med en eller flera av våra medlemsbyråer som är specialiserade inom er bransch. Den valda byrån kommer sedan att ta hand om er rekrytering eller bemanning.

Vilken är er process för att arbeta med nya kunder?

Vi börjar med att förstå era specifika behov, varefter vi kommer att matcha er med en eller flera av våra medlemsbyråer som är specialiserade inom er bransch. Den valda byrån kommer sedan att ta hand om er rekrytering eller bemanning.

Hur hanterar ni dataskydd?

Vi följer alla relevanta dataskyddslagar, inklusive GDPR. Vi säkerställer att all information om kandidater hanteras konfidentiellt och säkert.

Hur stöder ni mångfald och inkludering i rekryteringen?

Vi är engagerade i att främja mångfald och inkludering. Vi ser till att våra rekryteringspraxis är fria från fördomar och erbjuder lika möjligheter för alla kandidater.

Hur kan jag komma igång med ARA?

Vänligen kontakta oss direkt för att diskutera era behov. Vi kommer att ge er detaljerad information om hur vi kan assistera er och vilka nästa steg som behöver tas.

Erbjuder ni tillfälliga eller kontraktsanställningar?

Ja, vi erbjuder både tillfälliga och permanenta bemanningstjänster för att möta företagens varierande behov.

Vilka avgifter är involverade i användningen av era tjänster?

Våra avgifter varierar beroende på den tjänst som krävs. Vänligen kontakta oss för en detaljerad prisstruktur.

Hur säkerställer ni kandidaternas kompatibilitet med vår företagskultur?

Vi tar oss tid att förstå er företagskultur och letar efter kandidater som är i linje med era värderingar och arbetsmiljö.

Hur lång tid tar rekryteringsprocessen?

Tidsramen kan variera beroende på de specifika kraven för rollen. Vi strävar efter att hitta den mest lämpliga kandidaten på ett snabbt sätt.

Kan jag träffa kandidaterna innan jag fattar ett beslut?

Ja, vi arrangerar intervjuer mellan arbetsgivare och kandidater som en del av vår rekryteringsprocess.

Hur säkerställer ni att kandidaterna är lagligt behöriga att arbeta i mitt land?

Vi utför en grundlig kontroll av all nödvändig dokumentation för att säkerställa att kandidaterna är lagligt behöriga att arbeta i ert land.

Vad är er framgångsgrad när det gäller att fylla positioner?

Vi har en hög framgångsgrad när det gäller att fylla positioner. Specifika statistik kan tillhandahållas på begäran.

Hur hanterar ARA kommunikationen med kandidaterna under rekryteringsprocessen?

Vi upprätthåller regelbunden kommunikation med kandidaterna, uppdaterar dem om deras ansökningsstatus och besvarar eventuella frågor eller bekymmer de kan ha.

Hur stöder ARA kandidaterna under omlokaliseringen?

Vi erbjuder omfattande stöd till kandidater som flyttar för arbete, inklusive råd om boende, transport och lokala sedvänjor och regler i värdlandet.

Hur säkerställer ni att kandidaterna är lagligt behöriga att arbeta i vårt land?

Vi utför en noggrann dokumentkontroll för att säkerställa att kandidaterna är lagligt behöriga att arbeta i ert land.

Kan vi träffa kandidaterna innan vi fattar ett beslut?

Ja, vi arrangerar intervjuer mellan kandidater och arbetsgivare som en del av vår rekryteringsprocess.

Kan ni hantera rekryteringsbehov i stor skala?

Ja, vi har resurser och kapacitet att hantera rekrytering i stor skala.

Vilken typ av stöd erbjuder ni under introduktionsprocessen?

Vi erbjuder stöd under introduktionsprocessen, inklusive att underlätta kommunikationen mellan arbetsgivaren och kandidaten och säkerställa en smidig övergång.

Vilka sektorer specialiserar ni er inom?

Vi har rekryteringskompetens inom ett brett spektrum av sektorer, inklusive men inte begränsat till IT, hälsovård, teknik och tillverkning.

Med vem kommer avtalet om rekrytering av personal att undertecknas: direkt med Föreningen för Rekryteringsbyråer eller med en eller flera medlemsbyråer?

Avtal om rekrytering av personal kommer att undertecknas direkt med medlemsbyråerna i Föreningen för Rekryteringsbyråer (ARA). Föreningen för Rekryteringsbyråer kommer att föreslå för utländska partner att ingå avtal om tillhandahållande av rekryteringstjänster direkt med dessa medlemsbyråer. Således kommer partner inte att ingå avtal direkt med ARA, utan med byråer rekommenderade av ARA.

Vem kommer att förhandla om de ekonomiska villkoren med den utländska partnern?

Förhandlingar med potentiella partners utomlands utförs direkt av föreningens ledning. Detta team ansvarar för att förhandla och fastställa de slutliga ekonomiska villkoren. Efter att dessa villkor har fastställts kommer föreningens ledning att välja en eller flera medlemsbyråer med vilka den utländska partnern kommer att underteckna samarbetsavtalet om rekrytering av personal. Det är viktigt att nämna att förhandlingsprocessen genomförs direkt av föreningens ledning för att säkerställa effektiv samordning och enhetlig tillämpning av föreningens policy och principer i dessa förhandlingar.

Vilka kostnader är involverade i att använda era tjänster och hur sker betalningen: för varje rekryterad kandidat endast en gång, eller betalning per timme, eller betalning per månad för varje anställd kandidat?

Det är viktigt att nämna att betalningsmetoderna för rekryteringstjänster kan variera beroende på individuella avtal mellan Föreningen för Rekryteringsbyråer från Moldavien och dess partners. Generellt sett finns det dock två huvudsakliga sätt att dela upp betalningen för dessa tjänster.

  • Förskottsbetalning för varje kandidat: Efter att samarbetsavtalet har undertecknats upprättas en rekryteringsschema tillsammans med den utländska partnern. Efter att betalningsschemat har upprättats utfärdas en faktura för förskottsbetalning, och partnern betalar den. Efter att ha mottagit betalningen påbörjas rekryteringsprocessen och antalet personal enligt de fastställda urvalskriterierna levereras.
  • Full betalning den andra dagen efter att kandidaterna har anlänt till arbetsgivaren utomlands: Denna metod innebär full betalning för rekryteringstjänster dagen efter att kandidaterna har anlänt till arbetsgivaren utomlands.
  • Timbaserad betalning för varje kandidat: Denna metod är särskilt lämplig för partners med vilka Föreningen har mycket arbetslivserfarenhet. En timavgift tas ut för varje kandidat som skickas till arbetsgivaren utomlands. I det här fallet ersätts alla personer som lämnar arbetsgivaren omedelbart med andra kandidater utan att en ny avgift tas ut, eftersom betalningsfakturorna beräknas utifrån antalet timmar som kandidaterna tidigare har arbetat genom föreningen.

Det är viktigt att specifika detaljer om betalningsmetoder fastställs i individuella avtal mellan byrån från Moldavien, en medlem i Föreningen för Rekryteringsbyråer från Moldavien, och dess partners, och dessa kan variera beroende på behoven och preferenserna hos båda parter som är involverade.

Vad händer om de anställda kandidaterna avslutar anställningsavtalet under de första dagarna och lämnar arbetsgivaren?

I situationen där de anställda kandidaterna avslutar sina anställningsavtal under de första dagarna och lämnar arbetsgivaren kommer, enligt den tillhandahållna informationen, byrån med vilken det finns ett samarbetsavtal att ersätta högst 20% av kandidaterna som skickats till arbetsplatsen.

Denna gräns på 20% för kandidatbyte fastställdes eftersom det anses att en maximal acceptabel rotation under den första månaden är 20% av de kandidater som skickats av byrån till arbetsgivaren utomlands. Om den faktiska rotationen överstiger denna tröskel på 20% tolkas det som att det finns exogena faktorer som inte beror på byrån och som signalerar att arbetsmiljön, levnadsvillkoren, logistiken eller ledningen vid partnerarbetsgivarens företag inte är i god form.

Därför antar rekryteringsbyrån att en rotation som är högre än 20% under den första anställningsmånaden är en signal om att det finns problem inom arbetsgivaren. I dessa situationer kan byrån välja att inte fortsätta samarbetet med den aktuella partnern.

Sammanfattningsvis, enligt byråns policy, kommer högst 20% av de rekryterade och skickade kandidaterna till arbetsgivaren att ersättas utan extra kostnad om anställningsavtalet avslutas under de första två arbetsveckorna.

Hur kommer jag i kontakt med Föreningen för Rekryteringsbyråer i Moldavien (ARA)?

För att komma i kontakt med Föreningen för Rekryteringsbyråer från Moldavien (ARA) har du följande kontaktmetoder tillgängliga:

  • Per telefon, genom att ringa numret +37379124089. Våra representanter är tillgängliga för att svara på dina frågor.
  • Via e-post, på adressen [email protected]. Du kan skicka oss en förfrågan eller fråga när som helst, och vi kommer att försöka svara så snart som möjligt.
  • För all annan information eller frågor, tveka inte att kontakta oss. Vårt team finns här för att hjälpa dig!
  • Vi rekommenderar också att du skickar in din personalförfrågan genom att fylla i det online-formulär: https://asociatia.md/

B2B support

ARA är en centraliserad plattform för samarbete mellan rekryteringsbyråer i Moldavien och anställda utomlands.

Utländska arbetsgivare kan vara säkra på att ARA löser alla problem snabbt, lagligt och professionellt. Vår kärnverksamhet är att underlätta anställningskontrakt mellan arbetsgivare i Europa och Storbritannien och ARA medlemsbyråer.

ARA förser rekryteringsbyråer (sina medlemmar) med jobberbjudanden i realtid från utländska arbetsgivare för att säkerställa att jobberbjudanden snabbt blir matchade med lämpliga kandidater. ARA underlättar även undertecknandet av det ursprungliga avtalet för att säkerställa att det är i linje med målen för B2B-föreningen, och tillhandahåller informationsstöd, juridisk rådgivning och internationell fraktrådgivning. Allt detta är nödvändigt för att kunna sluta ett tillförlitligt, lagligt och hållbart avtal varje gång.

13 Grundande juridiska personer

Organisationer som är medlemmar i Föreningen Rekryteringsföretag.

SEE MEMBERS

Partner offentliga myndigheter

Samarbetspartners till Rekryteringsföretagens förening.

see partners