Välkommen till sidan som ägnas åt fördelarna med att samarbeta med Föreningen för Rekryteringsbyråer (ARA). Vår förening erbjuder unika fördelar både för arbetsgivare och för arbetssökande och garanterar höga standarder och professionalism i de tjänster som erbjuds. Ta reda på hur ditt företag och din karriär kan nå nya höjder genom att arbeta med oss.

Förmåner för arbetsgivaren

Skala

Föreningens styrka ligger i medlemmarnas förmåga att snabbt erbjuda en jämn ström av bra kandidater. Du kommer aldrig att sakna den nödvändiga arbetskraften!

Etisk rekrytering

Föreningens uppdrag är att främja etisk rekrytering och medarbetarnas välmående. Vi strävar efter att motverka korruption och exploatering på alla nivåer och främja rättvis konkurrens.

Transport

En transporttjänstleverantör som är medlem i vår förening tillhandahåller buss- och flygbiljettreservationer till konkurrenskraftiga priser för kandidater. De sparar pengar och kommer säkert fram till sin destination.

Callcentеr 24/7

Callcenter-teamet består av professionell personal som alltid kommer att svara på ditt samtal genom vilken plattform som helst, dvs. telefon, meddelande, Viber, Skype. Tjänsten är alltid tillgänglig för att kunna prata och lösa eventuella problem.

Enkel administrationsprocess

Du skickar in en ansökan (tjänstebeskrivning) och vi tar hand om resten såsom marknadsföring, CV, urval av kandidater, hjälp med att få arbetstillstånd, försäkring och transport.

Managementprogramvara

Vårt integrerade mjukvarusystem är konfigurerbart och gör det möjligt för föreningen att spåra kandidater i realtid. Detta system är hemligheten bakom vår framgång eftersom det tillåter oss att effektivisera rekryteringsprocessen och minska förseningar i varje skede. Samtidigt gör skyddet av Internetåtkomst det möjligt för arbetsgivaren att på ett tillförlitligt sätt följa sina kandidaters framsteg i realtid.

Nöjdhet

På grund av den höga andelen kontraktsförnyelser är vi stolta över att kunna tillhandahålla kvalitet och pålitlig arbetskraft till ett konkurrenskraftigt pris. Priset är lika fördelaktigt för både arbetstagaren och arbetsgivaren och föreningsmedlemmen. Ett direkt tillvägagångssätt för att förnya ett arbetsavtal skapar ett band mellan arbetare och den tidigare arbetsgivaren vilket hjälper till att förbättra arbetarmoralen och minskar arbetsgivarnas utbildningskostnader och tid. Vi genomför också medarbetarundersökningar för att kontinuerligt förbättra prestationerna i alla skeden av denna process.

Förmåner för medlemmar

Tillgång till marknaden

Föreningens medlemmar har tillgång till den internationella arbetsmarknaden. Tidigare hade man inte tillräcklig kunskap och personal för att uppfylla de nödvändiga juridiska och administrativa kraven.

Tillgång till transporter

Medlemskap i föreningen garanterar medlemmar tillgång till våra transportpartners som erbjuder säkra och tillförlitliga tjänster för säker transport av kandidater till konkurrenskraftiga priser.

Skala

Tidigare kunde små bemanningsföretag inte säkert leverera den volym av arbetskraft som krävs av internationella arbetsgivare. Som en del av föreningen går de samman och tar hand om eventuella önskemål på ett snabbt och säkert sätt.

Kurser

Genom att tillhandahålla utbildning till rekryterare säkerställer föreningen att våra rekryterare ger hög prestation och kvalitetsresultat. Vi övervakar rekryterarens prestationer på föreningsnivå och det gör möjligt att identifiera krav på omkvalificering för att förbättra den övergripande framgången.

Lagstiftning och gällande policyer

Rekryteringsföretag har tillgång till assistans från våra medlemmar på den juridiska och administrativa avdelningen. På så sätt agerar vi alltid i enlighet med gällande lagar och policyer.

Professionalitet och enhetlighet

Centraliserad utbildning, juridisk hjälp, transport och mjukvara säkerställer att alla medlemmar tillhandahåller enhetliga och professionella tjänster som överensstämmer med föreningens uppdrag, mål och verksamhet.

Centraliserad programvara för föreningen

Föreningens interna mjukvara har revolutionerat rekryteringsprocessen och spårar varje kandidat genom hela processen, samlar in all information och dokument och identifierar omedelbart problem, förseningar och saknad information. På så sätt optimeras flödet, personalresurserna minskar och föreningens medlemmar levererar snabbt den volym som krävs.

Förmåner för anställda

Blankettförberedelse

Vi fyller i blanketten för den utvalda kandidaten och skickar den till arbetsgivaren.

Fyller i handlingar

Vi hanterar alla dokument i enlighet med juridiska rutiner för att få tillstånd eller arbetsvisum för en anställd.

Biljettbokning

Vi bokar biljetter.

Medicinsk försäkring

Sjukvård tack vare möjligheten att använda läkarkort

Social hjälp

Alla kandidater får socialt bistånd under anställningsavtalet och är försäkrade för betald semester och transport vilket gör att de kan återvända till Moldavien för att besöka sina vänner och familj.

Tillgång till den internationella marknaden

Tack vare tillgången till den internationella marknaden genom föreningen fick okvalificerade kandidater i många fall löner långt över det moldaviska genomsnittet, och många av dem åkte utomlands för första gången på jakt efter arbete.

Lojalitetsprogram för anställda

Medarbetarnas lojalitet belönas med en bonus på lönerna beroende på hur lång anställningen på företaget har varit.